Tillbyggnad av veranda

*Ritningar framtagna under anställning på Arkitektur och Byggnadsvård AB

Tillbyggnad av villa - nytt möter gammalt

*Ritningar framtagna under anställning på Arkitektur och Byggnadsvård AB

Tillbyggnad av veranda i sekelskiftesstil

*Ritningar framtagna under anställning på Arkitektur och Byggnadsvård AB

Förlängning av befintligt timmerhus samt tillbyggnad av frontespis

*Ritningar framtagna under anställning på Arkitektur och Byggnadsvård AB

Nybyggnad av villa i nationalromantisk stil.

Beställare: Lejbo bygg AB

Uppdrag: bygglovsritningar

*Ritningar framtagna under anställning på Arkitektur och Byggnadsvård AB
Tillbyggnad av befintligt 60-tals hus 

*Ritningar framtagna under anställning på Arkitektur och Byggnadsvård AB

Tillbyggnad av farstukvist och uterum

*Ritningar framtagna under anställning på Arkitektur och Byggnadsvård AB

Tillbyggnad av villa med länk och speglad huskropp.

*Ritningar framtagna under anställning på Arkitektur och Byggnadsvård AB