OM OSS


VIDE arkitektur är ett nystartat arkitektkontor med sitt säte i Örebro län. Vi är verksamma i hela Sverige men har vår bas i Askersund, Örebro och Kopparberg. VIDE arkitektur AB drivs av Merel Hobbenschot, byggnadsingenjör, samt Moa Lundholm, arkitekt som tidigare har arbetat många år tillsammans på arkitektkontor i Örebro. Tillsammans är vi ett starkt samarbetsteam som kompletterar varandras kompetensområden.


Vi brinner båda för byggnadsvård och hållbara och sunda byggnader. Vi har varsin egen gård som vi renoverar med stor eftertanke på materialval och utifrån byggnadens förutsättningar. Detta gör att vi har både praktiskt och teoretisk kunskap inom byggnadsvård och med flerårig erfarenhet av att projektera små som stora projekt kan vi erbjuda fackmannamässiga ritningar uifrån era behov - både gällande äldre bebyggelse eller modern arkitektur. 


Vi tar emot små som stora projekt. Allt från attefallshus, tillbyggnader och villor till större projekt så som äldreboenden, flerbostadshus, församlingshem och dylikt. 


Varje projekt är unikt och vi utgår alltid från platsens, byggnadens och beställarens  förutsättningar för att skapa ett lyckat projekt, alltid med hållbarhet för miljö och männnsika som grund.